Học tiếng Anh qua YoutubeTrẻ em dễ dàng tiếp thu tiếng Anh thông qua những đoạn phim ngắn vui nhộn hay những bài hát với ca từ đơn giản dễ thuộc. Chuyên mục này được đăng tải 2 tuần 1 lần, khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ từ trang web Youtube.

Mục lục

  1. The Alphabet Songs by Hooked on Phonics Learn to Read
  2. Hi! I'm Beth Song by Summer School
  3. Cùng học ngữ âm với trẻ - Bài 1 - Letter A
  4. Cùng học ngữ âm với trẻ - Bài 2 - Letter B

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét