Popular Posts

Trào lưu mới trong phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em trên thế giới

Read Article →
Từ tháng 6 năm 2012, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Anh, tất cả trẻ học lớp 1 phải trải qua một bài kiểm tra bắt buộc về phonics. Năm ...
Người đăng: : Unknown
0 Comments